Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10

Điện thoại: 028.3830.8899 - 028.3830.1805

Liên hệ

*

*

*

*

*

*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ

Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10
Điện thoại: (028) 3830.8899 - 3830.1805
Fax: (028) 3830.1802
Email: sales@ftic.vn
Website: ftic.vn

Copyright @ 2017 Hữu Nghị. All rights reserve.