Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10

Điện thoại: 028.3830.8899 - 028.3830.1805

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

11-08-2017 03:24:14 PM

Tháng 09/1994

Liên hiệp xí nghiệp Mô tô Xe đạp giải thể chuyển thành Doanh nghiệp nhà nước Công ty Xe và Máy Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 01/2005 đến nay

 

Công ty Xe và Máy Thành phố Hồ Chí Minh cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị theo Quyết định số 2078/QĐ-UB ngày 03/06/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 06/01/2005, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003027 lần đầu ngày 06/01/2005 với Vốn điều lệ là 16.500.000.000 đồng.

Hiện nay, Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300743380 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 06/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/02/2017 với Vốn điều lệ là 39.437.100.000 đồng.

Tin mới nhất

Copyright @ 2017 Hữu Nghị. All rights reserve.